Képzési tanácsadás

A képzési tanácsadási tevékenység az ügyfélszolgálati tevékenységhez szervesen kapcsolódik. Az érdeklődők gyakran úgy jelentkeznek intézményüknél, hogy szakmaválasztásukban egyáltalán nem biztosak, vagy nem is tudják igazán, hogy mit is szeretnének tanulni, csak azt, hogy tanulni akarnak.

Az ügyfélszolgálatot végző személyek e bizonytalanság észlelése esetén, valamint az előzetes tudásszint felmérést követően egy hosszabb idejű személyes beszélgetést javasolnak az érdeklődőknek, melynek során együttesen megpróbálják feltárni a készségeket, az életúti elképzeléseket.

A Kft. munkatársa/munkatársai nagyon alaposan és természetes érdeklődéssel feltárják azt, hogy az adott személynek mi az előképzettsége, milyen munkahelyeken dolgozott, mi a vélt, vagy valós kudarcok, sikertelenségek okai, abban ki, hogyan érzi hogy hibás, vagy hogy nem tett meg minden tőle telhetőt, stb. A kb. 1 órás beszélgetés végére közös konzekvenciát vonnak le a résztvevők, azzal, hogy egyúttal meg is kezdik a jövőkép tervezését.

Ezt követően, abban az esetben, ha a továbbiakban a munkavállaláshoz, vagy a váltáshoz képzési szükséglet fogalmazódik meg, a munkatársak tanácsadással élnek. Ez azt jelenti, hogy tájékoztatják az érdeklődőt arról, hogy milyen konkrét képzésre van szükség, és azt hol lehet a legközelebb igényelni. Ha speciális estről van szó, akkor olyan intézménybe történik a közvetítés, ahol a felmerült kérdésekre biztos válasz kapható.

Természetesen a képzési tanácsadás közben a tanácsadók használják a vonatkozó jogszabályokat, a konkrét képzések követelmény rendszerét, amikor is tájékoztatásra kerül a kimeneti szint és a betölthető munkakörök jegyzéke is.

Pedellus’98 Kft. vezetősége.